Kunstgras infill renovatie

Door middel van renovatie van de infill op uw kunstgras kan Intergrass de levensduur van uw kunstgrasveld verlengen. Renovatie van de infill op uw kunstgrasveld houdt in dat het zand en/of SBR rubbergranulaat wordt verwijderd en wordt gereinigd dan wel vervangen door nieuw infill materiaal. De infill van een kunstgrasveld wordt na verloop van tijd erg smerig door allerlei omstandigheden (onkruid, regen, modder, etcetera) waar het mee te maken krijgt. Het is daarom goed om het infill met enige regelmaat te reinigen (één of twee maal per jaar). Tevens kunt u er voor kiezen om de infill te laten verwijderen uit het veld en hier weer nieuwe infill op aan te laten brengen. Door deze revitalisatie van de infill kunt u in veel gevallen de (gehele) renovatie van uw kunstgrasveld met enkele jaren uit stellen.

Intergrass heeft de beschikking over machines en materiaal en heeft de ervaren specialisten in huis om zand, SBR rubber en kurk uit het veld te halen en deze dan wel geheel te verwijderen of te reinigen van vuil materiaal.